Domov / Dogodki / Predlog priznanj in odlikovanj za leto 2016
Predlog priznanj in odlikovanj za leto 2016

Predlog priznanj in odlikovanj za leto 2016

Bližajo se redni zbori članov gasilskih društev, na katerih podeljujemo najzaslužnejšim članom priznanja in odlikovanja.

Predloge za priznanja, odlikovanja in napredovanja v čine prosimo pripravite pravočasno in jih izključno prek aplikacije Vulkan posredujte v nadaljnjo obravnavo komisiji za kadre in odlikovanja v Gasilski zvezi Dravske doline, do 27. 11. 2015.

Predlogi morajo biti ustrezno utemeljeni s strani predlagatelja.

Prosimo vas, da pri podajanju predlogov, upoštevate Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih v prostovoljnih gasilskih organizacijah, ki je bil sprejet na 2. seji plenuma gasilske zveze Slovenije, marca 2015. Pravilnik je stopil v veljavo 30. aprila 2015 in uvaja tri nova priznanja oz. odlikovanja: priznanje Plaketa gasilca, priznanje za požrtvovalnost in mladinsko priznanje.

Poslanih predlogov po tem roku ne bomo upoštevali.

NA POMOČ!

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top