Domov / PGD Radlje ob Dravi

PGD Radlje ob Dravi

Ustanovljeno: 1875 Kategorija: 3 Občina: Radlje ob Dravi Predsednik: Primož Ternik Poveljnik: David Vaukman Spletna stran: www.pgdradlje.si Email: /

pgdradlje01

PREDSEDSTVO POVELJSTVO
Predsednik: Primož Ternik Poveljnik: David Vaukman
    Namestnik poveljnika: Primož Osojnik
Tajnik: Leonida Matjaž Pomočnik poveljnika za vrvno tehniko: Marko Ternik
Predsednik komisije za delo z mladino: Žan Kotta Prasnic Pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Janko Roškar
    Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Borut Pažek
    Pomočnik poveljnika za tehnično reševanje in NS: Leon Krajnc
    Vodja avtoparka: Aljoša Zver
    Orodjar: Damjan Mernik
    Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Aleš Kogelnik

Zgodovina

Točno 12. septembra 1875, je bilo uradno ustanovljeno Prostovoljno gasilsko društvo Marenberg, sedaj Radlje ob Dravi. Na ustanovnem zboru so se zbrali ustanovitelj, obrtniki (rokodelci), delavci in kmetje. O tem, kdo je bil pobudnik za ustanovitev društva in v kateri zgradbi je potekal ustanovni občni zbor, na žalost ni argumentiranih podatkov. Iz arhivov, ki so nam na razpolago, lahko sklepamo, da je požarna obramba obstajala že mnogo prej, preden je prišlo do ustanovitve društva. Zanimiva je ugotovitev, da je štajerska hranilnica v Mariboru darovala kot ustanovitveni delež društvu v Marenbergu 200 goldinarjev. Prva organizirana skupna gasilska akcija merenberških in vuhreških gasilcev je bila 17. maja 1876, ko sta v nočnih urah pogorela stanovanjska hiša in hlev mizarja ob gradu. Večja požarna akcija je bila 30. maja 1877, ko so v Sp. Vižingi pri Strohmeierju in Miheliču pogorele štiri stanovanjske hiše in dva skednja. Pri gašenju je sodelovalo 20 domačih gasilcev, pa tudi prostovoljci mariborskega gasilskega društva. V časopisu je bila izrečena javna zahvala in priznanje mariborskemu gasilskemu društvu. Društvo si je najprej zgradilo leseno gasilsko utico za hrambo takrat primitivnega gasilskega orodja in opreme. To je bil velik dogodek za takratni čas, če upoštevamo razvoj gasilske tehnike in materialno sposobnost društva.

Prva svetovna vojna 1914/1918, je razredčila članstvo društva, vendar je društvo delovalo naprej z omejenim programom. Leta 1920 se je zgodilo nekaj pomembnih dogodkov, ki so vplivali na preobrazbo društva. Slovencem je uspelo prevzeti vodstvo društva, prej je bilo ves čas v rokah nemške manjšine. Velik tehnični napredek društva v letih od 1956 do 1974, saj je bila leta 1958 nabavljena druga motorna brizgalna “SORA”. Ob jubilejni proslavi 84. obletnice je poveljnik Rudolf Tacer orisal zgodovino radeljskega gasilskega društva, hkrati pa izročil svojemu namenu nov tipiziran gasilski avtomobil znamke PRAGA-PIONIR. Prireditev je bila leta 1959. Leta 1959 je podjetje KONSTRUKTOR v svojem obratu v Radljah ustanovilo gasilsko enoto. Leta 1980/81 je bil obrat priključen novo nastali Tovarni stavbnega pohištva (TSP) Radlje ob Dravi. Delo gasilske enote je začelo pešati, člani pa so se vključili v IGD TSP Radlje ob Dravi. Za nastanek, razvoj in aktivnost gasilske enote imajo velike zasluge Ivo Štrucl, šef obrata, predsednik enote, Rudi Tacer kot poveljnik in Alojz Varšnik, blagajnik. Leta 1963 je bil zgrajen mali prizidek h gasilskemu domu. Po podatkih je bila leta 1973 kupljena tretja motorna cisterna “ROSENBAUER”. Leta 1974 je bila kupljena nova avtocisterna. V novejši zgodovini je pomembno leto 1975, takrat je bil generalno obnovljen in povečan gasilski dom. Gradbena dela je opravili Gradbeno podjetje Radlje ob Dravi. Pleskarijo in polaganje tapet pa obrtnik iz Radelj in gasilec Rajko Kumer. Leta 1975 je društvo proslavilo 100-letnico obstoja. Leta 1976 so v Slovenski zakonodaji sprejeti zakon o varstvo pred pošarom (UL SRS, št. “/76 in 84). S tem predpisom so bili postavljeni temelji in cilji za ustvarjanje in delo samoupravnih interesnih skupnosti za varstvo pred požarom.

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top