Domov / Gasilska parada

Gasilska parada

V paradi sodelujejo formacije gasilcev in gasilske tehnike, ki se razvijajo v kolono.

Kako je sestavljena kolona – ešalon

 • državna zastava
 • narodne noše
 • nosilci barvnih pramen ali druge simbolike
 • godba na pihala- če jo imaš
 • nosilca gasilskega znaka
 • poveljnik parade z še dvema pomočnikoma
 • gasilski prapor z dvema spremljevalcema
 • ostali prapori

Kako pa je v ešalonu?

 • najprej gasilska mladina
 • članice
 • člani
 • in drugi udeleženci slovesnosti

Pri sestavi ešalona članic in članov moraš paziti, da jih prav razporediš najprej delovne obleke in nato svečane.

Pazi pri sestavljanju čela ešalona!

 • najprej vodja posameznega ešalona
 • nato visoki in višji gasilski častniki v prvi vrsti ešalona
 • potem pa ostali gasilci- po velikosti

Gasilska vozila

Če boš imel v paradi zgodovinska gasilska vozila- morajo biti na čelu ešalona vozil.

Vsa ostala vozila pa so razporejena od najlažjega proti najtežjim.

Važno!

Poveljnik in pomočnik parade, praporščaki in spremljevalci (če imaš častni vod) nosijo čelade, bele rokavice in gasilski  pas.

Ko si formiral ešalone gasilcev in vozil. še enkrat s svojim pomočnikom pregledaš vse in se napotiš na tribuno, kjer najvišjega po činu zaprosiš za odobritev parade.

Ko dobiš odobritev se vrneš na čelo ešalonov in s poveljem, ki si ga izdal poveljnikom posameznih ešalonov pričnete s premikanjem .

Ko si približno 10 m pred tribuno, poveljuješ »POZDRAV NA LEVO« ali desno, odvisno kako prihajaš k tribuni in pozdraviš z roko. Enako naredijo vodje posameznih ešalonov (mladina , članice, člani).

Udeleženci v paradi pa pozdravijo tako, da vsi gasilci v koloni do tribune gledajo naravnost, ostali pa obrnejo glavo proti gostom na tribuni.

Ko se zadnja vrsta ešalona oddalji vsaj 10 m od tribune, vodja ešalonov poveljuje »MIRNO«

ko ešalon pripelje pred tribuno in ga postroji, tako da ima pregled nad vsemi udeleženci v ešalonih sledi naslednje:

postrojenemu ešalonu izda povelje:

 • »MIRNO«
 • »ZA PREDAJO RAPORTA – POZDRAV«
 • nato se odpraviš k osebi, katero je zaprosil za odobritev parade
 • zaustaviš se vsaj 3 metre pred osebo in raportiraš
 • »TOVARIŠ – osloviš ga glede na njegovo funkcijo  – EŠALON GASILCEV POSTROJEN V ČAST 30 LETNICE DELOVANJA  PGD ……………….. .

V EŠALONU SODELUJE  …..PRAPORJEV, ……GASILSKE MLADINE, …….ČLANIC IN ČLANOV, TER …….GASILSKIH VOZIL.

RAPORTIRA tvoja funkcija in čin, ter ime in priimek

Ko si to povedal, nadaljuješ!

PROSIM DA DOVOLITE NADALJEVANJE SLOVESTNOSTI.

Ko boš dobil potrditev se z besedo »RAZUMEM« in pozdravom vrneš pred ešalon, izdaš povelje MIRNO  in nato NA MESTU ODMOR.

Ko bo zaigrala državna himna poveljuješ »MIRNO – POZDRAV«, ko konča himna zopet »MIRNO in nato NA MESTU ODMOR«

Če boš po končani proslavi odpeljal ešalon iz prostora je vrstni red odhoda enak prihodu.

Če pa boš zadevo zaključil na samem mestu, pa je pravilno, da iz mesta postroja odpelje ešalon praporščakov njihov vodja, ti pa v tem primeru izdaš povelje »MIRNO! ZA ODHOD PRAPORJEV – POZDRAV!

Ko se ešalon praporov oddalji iz tvojega vidnega polja izdaš povelje »MIRNO in nato PROSTO«

Vsi udeleženci ešalonov te pozdravijo z roko in ti si svoje delo opravil, če boš tako kot sem ti napisal z ODLIKO!

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top