Domov / PGD Ribnica Josipdol

PGD Ribnica Josipdol

Ustanovljeno: 17.8.1905 Kategorija: III. Občina: Ribnica na Pohorju Predsednik: Štefan Lesjak Poveljnik: Drago Oder Spletna stran: / Email: gasilsko.d.r.n.p@siol.net /

ribn6

PREDSEDSTVO POVELJSTVO
Predsednik: Štefan LESJAK Poveljnik: Drago ODER
Namestnik predsednika: Maksimiljan DRŽEČNIK Namestnik poveljnika: Aleš ZAPEČNIK
Tajnik: Peter VRAŽIČ Podpoveljnika: Marjan DRŽEČNIKMarjan PLANINŠIČ
Blagajnik: Davorin GRUBELNIK Vodja enote – Josipdol Dani CVETKO
Predsednik komisije za delo z mladino: Matjaž ZEP Pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Uroš ZEP
Predsednica komisije za članice: Jožica PRASSNITZ Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Peter MORI
Predsednik komisije za veterane: Jože ZAPEČNIK Pomočnik poveljnika za gasilska tekmovanja: Maksimiljan DRŽEČNIK
Predsednik komisije za gospodarsko dejavnost: Jože TOMPA Glavni strojnik: Darko GARMUT
Predsednik kom. za zgodovino požarnega varstva ter kulturno dejavnost: Bojan ORTER Orodjar: Peter MORI
Predsednik komisije za kadre in odlikovanja: Peter VRAŽIČ Pomočnik poveljnika za strokovno  vzgojo: Jože ZAPEČNIK
Pomočnik poveljnika za prvo pomoč: Petra SLEMENJAK
Pomočnik poveljnik za tehnično reševanje Tadej GARMUT
Pomočnik poveljnika za nevarne snovi Anton PRASSNITZ

 

Iz razpoložljivih virov smo ugotovili, da sta naselji Josipdol in Ribnica sta bili v večji meri zgrajeni iz lesa, tako da požari niso bili nobena redkost. Vaščani so prišli do spoznanja, da bi bilo potrebno organizirati požarno varnost in se zato ustrezno opremiti.Iz razpoložljivih virov smo ugotovili, da sta naselji Ribnica na Pohorju in Josipdol nastali pred več kot sedemsto leti. To področje zaznamujejo predvsem gozdovi, v davnini so izkoriščali železovo rudo, pozneje pa se je v Josipdolu razvilo steklarstvo in kamnoseštvo. Steklarstvo je v začetku       19. stoletja zamrlo, kamnoseštvo pa se je ohranilo do današnjih dni, zgledno gospodarjenje z gozdovi pa je tudi še danes ena od glavnih dejavnosti.

Prvo ročno brizgalno so kupili že leta 1898. Do ustanovitve organizirane požarne dejavnosti pa je prišlo 17.08.1905, ko je takratni župan, Tomasi ustanovil in formiral POŽARNO BRAMBO. Gasilskega doma takrat še ni bilo, ročno brizgalno so imeli spravljeno v šolski drvarnici vse do leta 1930. Vodenje požarne brambe so imeli v rokah napredni kmetje in se trudili za ustrezno usposabljanje. Med prvo svetovno vojno društvo ni delovalo saj so morali mnogi oditi na fronto. Takoj po vojni pa so nadaljevali z delom. Leta 1928 je društvo ustanovilo celo godbo na pihala in tega leta je bil zgrajen prvi gasilski dom v Ribnici na Pohorju. Pomemben dan za Ribniške gasilce je avgust 1931, ko so nabavili novo prenosno motorno brizgalno in 300 m tlačnih cevi.

Med drugo svetovno vojno društvo zopet ni delovalo, po osvoboditvi pa je bilo takoj organizirano na novo. Leta 1961 je društvo dobilo prvi avtomobil DODGE in drugo ustrezno opremo, tudi število gasilcev se je povečalo.

Že leta 1970 so stekli prvi pogovori za graditev novega sodobnega gasilskega doma. Idejo so vztrajno razvijali, priskrbeli potrebna finančna sredstva in sponzorje ter predvsem precej veliko prostovoljnega dela. Tako  je novi gasilski dom bil zgrajen in prevzet v uporabo leta 1984.

Josipdol kot večje naselje je čutilo potrebo po formiranju lastne gasilske enote , ki bi delovala v okviru Prostovoljnega gasilskega društva Ribnica.

To idejo je uresničil upravni odbor leta 1987 in ustanovljena je bila enota Josipdol. V avgustu 1992 smo adaptirali staro zgradbo v Josipdolu in ga preuredili v gasilsko orodišče z garažo za orodno vozilo. Od tega leta se je Prostovoljno gasilsko društvo Ribnica preimenovalo v prostovoljno gasilsko društvo Ribnica – Josipdol.

Društvo je skozi celo obdobje skrbelo za nabavo ustrezne opreme in še posebej za sprotno izobraževanje kadrov. Interesa za delo v društvu je bilo in ga je še vedno dovolj veliko, tako da imamo močni enoti usposobljenih operativcev. PGD Ribnica-Josipdol ima na dan 01.01.2013, 145 članov od tega 51 operativcev.

V zadnjih desetih letih se je društvo, zahvaljujoč velikemu razumevanju občine Ribnica na Pohorju opremilo z najsodobnejšo opremo in vozili GVV-MITSUBISHI letnik 2002, GVC 24/50 MAN TGM 18/280  letnik 2007 in GVM-1 TRANSPORTER  letnik 2013. Prav tako se nabavlja  osebna zaščitna oprema za operativne gasilce. PGD Ribnica – Josipdol v GZDD spada med starejša društva saj smo organizirano praznovali 90 in 100 letnico delovanja društva. Sedaj se že aktivno pripravljamo na praznovanje 110 letnice društva, ki bo leta 2015.

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top