Domov / PGD Brezno Podvelka

PGD Brezno Podvelka

Ustanovljeno: 1952 Kategorija: 3 Občina: Podvelka Predsednik: Leon Arl Poveljnik: Simon Šauperl Spletna stran: www.pgdbrezno.weebly.com Email: pgdbreznopodvelka@gmail.com

Camera 360

PREDSEDSTVO POVELJSTVO
Predsednik: Leon Arl Poveljnik: Simon Šauperl
Namestnik predsednika: Andrej Kovše Namestnik poveljnika: Boštjan Lorbek
Tajnik: Melita Tertinek Podpoveljnik: Stane Mori ml.
Blagajnik: Žan Sedmak Pomočnik poveljnika za zaščito dihal: Drago Kozjak
Predsednik komisije za delo z mladino: Domen Brek Pomočnik poveljnika za radijske zveze: Stane Mori ml.
Predsednica komisije za članice: Nastja Robnik Slemnik Glavni strojnik: Jože Kolman
Predsednik komisije za veterane: Ivan Hoder Orodjar: Stane Mori st.

ZGODOVINA DRUŠTVA

Prostovoljno gasilsko društvo Brezno-Podvelka je leta 2012 praznovalo 60-letnico uspešnega delovanja, njegove korenine pa segajo že v leto 1927. Tega leta so na pobudo Rudolfa Rebernika, Draga Kogelnika in Ivana Potočnika ustanovili prvo PGD Brezno-Podvelka, ki pa je prenehalo delovati leta 1931. Za razvoj gasilstva v Breznu in Podvelki je pomembno leto 1948. Takrat je bila v lesnem obratu LIP v Breznu pri Potočniku ustanovljena Industrijska gasilska enota, ki pa je bila osnova za ustanovitev PGD Brezno-Podvelka v letu 1952. Ustanovnih članov je bilo 26, danes od njih živi le še Vilko Jelen. Predsednik društva je bil Jakob Semelbauer, tajnik Matija Ternjak, blagajnik Anton Rebernik, poveljnik Radoslav Fric, podpoveljnik Peter Tacer, tehnični referent Franjo Ošljak, referent za vzgojo mladine Ivan Markon in strojni referent Jože Zidar. Društvo je Jakob Semelbauer vodil do leta 1972, ko je vodenje društva prevzel Ivan Markon in mu predsedoval do leta 1979. Od tega leta pa do leta 1984 je društvo vodil Franc Zagoršek, takrat pa je bil izvoljen za predsednika Ivan Hoder, ki je društvo vodil kar 24 let, to je do leta 2008. Na predsedniški dolžnosti ga je nasledil Ludvik Voh ml., ki je to funkcijo opravljal do leta 2011, ko je to dolžnost prevzel današnji predsednik Aleš Neumeister. Prvi poveljnik društva Radoslav Fric je to dolžnost opravljal do leta 1975, takrat je mesto poveljnika prevzel Ivan Hoder in bil poveljnik do izvolitve Antona Vrenčurja za poveljnika leta 1984. To operativno nalogo je opravljal do leta 1998, ko ga je zamenjal Leon Arl, ki je opravljal to funkcijo dve leti, nato pa je bil ponovno poveljnik Anton Vrenčur do leta 2008, skupaj kar 22 let, nato pa je poveljstvo spet prevzel današnji poveljnik Leon Arl.

Za zasluge pri razvoju gasilstva je društvo imenovalo za častne člane Jakoba Semelbauerja, Radoslava Frica, Franja Ošljaka in Stanka Marina. V letu 2008 pa sta bila imenovana še Ivan Hoder za častnega predsednika in Anton Vrenčur za častnega poveljnika.

Na razvojni poti PGD Brezno-Podvelka pa je pomembno omeniti še uspešno materialno in tehnično opremljanje društva. Tako je društvo ob svoji ustanovitvi leta 1952 dobilo prvo motorno brizgalko Camel, tega leta pa so gasilci pri Potočniku uredili tudi gasilsko orodišče z lesenim stolpom za sušenje cevi. V letu 1958 so nabavili prvo gasilsko vozilo Opel-Adam in razvili prapor. Pomemben dogodek je bil začetek gradnje gasilskega doma v Breznu leta 1961, katerega odprtje je bilo v letu 1964. Že naslednje leto so pridobili novo gasilsko brizgalno Sora in nabavili stari avtobus, ki je zamenjal dotrajani Opel-Adam. Novo orodno vozilo IMV kombi so nabavili leta 1971, izdelali so tudi prikolico za prevoz orodja za gašenje gozdnih požarov. Motorno brizgalno Rosenbauer 8/8, so nabavili leta 1972 in jo uporabljajo še danes – torej že 40 let. Dozidava gasilskega doma za pridobitev garaže in dvorane se je izvajala v letih 1981 in 1982.

Gasilsko društvo pa je v tem letu nabavilo tudi gasilsko vozilo s cisterno TAM 130 T10. Novo orodno vozilo TAM 80 T3B so gasilci nabavili leta 1985, to vozilo je leta 1997 zamenjalo novo orodno vozilo Mercedes-Sprinter tip GV-1, 1+8. V letu 2002 je društvo razvilo novi prapor. Leta 2007 so zamenjali garažna vrata na gasilskem domu in znižali tlak v garaži ter nabavili novo gasilsko vozilo MAN tip GVC 24/50, ki je zamenjalo gasilsko vozilo s cisterno TAM 130 T10, nabavljeno leta 1982, katero je služilo svojemu namenu celih 25 let. Za 60. rojstni dan društva je Občina Podvelka za potrebe društva nabavila moštveno vozilo GVM 1, katerega krstitev je bila ob praznovanju občinskega praznika v Breznu.

Članice in člani so v zgodovini društva osvojili številna priznanja in nagrade na različnih tekmovalnih področjih. Od teh ima največjo vrednost prvo mesto pionirk na državnem tekmovanju v Kranju leta 1994. Temu sledijo priznanja na regijskih in občinskih tekmovanjih za dosežena najvišja mesta. Poleg priznanj na tekmovalnem področju je društvo prejelo še razna občinska priznanja med drugim bronasti grb Občine Podvelka ob 50-letnici delovanja društva in priznanje župana za uspešno delo ter odlikovanje Gasilske zveze Slovenije in Gasilske zveze Dravske doline. Pomembna pa so tudi odlikovanja, katera so prejeli posamezni člani za sodelovanje z gasilci iz sosednje Avstrije.

Vsi ti uspehi so se pozitivno odražali tudi v kraju in okolici, saj smo gasilci s svojim prostovoljnim delom postali skoraj nepogrešljivi pri različnih delih v kraju. Med drugim smo znani kot organizatorji postavljanja mlaja in izvedbe kresovanja ob 1. maju. Območje delovanja PGD Brezno-Podvelka obsega naselja Brezno, Podvelka in Lehen ter širšo okolico kamor spadajo: del Kozjega vrha, Javnik, Janževski vrh, Lehen in Rdeči breg.

Potrebno je še poudariti, da je PGD Brezno-Podvelka v celotnem dosedanjem obdobju svojega delovanja uspešno sodelovalo z različnimi vsebinami in oblikami s sosednjimi gasilskimi društvi, z gasilci iz Oberhaaga pa sodeluje že 30 let, torej že v obdobju, ko je bila med Slovenijo in Avstrijo še »železna meja«.

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top