Domov / Dogodki / VABILO 60. skupščina GZDD
VABILO 60. skupščina GZDD

VABILO 60. skupščina GZDD

VABILO

Sklicujemo 60. skupščino Gasilske Zveze Dravske doline.

Skupščina bo v soboto, dne 19.02.2015 ob 17.00 uri v prostorih gasilskega doma v Vuzenici.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in pozdrav

2. Poročilo verifikacijske komisije

3. Izvolitev delovnega predsedstva in dveh članov

4. Sprejem poslovnika skupščine

5. Izvolitev:

– zapisnikarja,

– dveh overovateljev zapisnika,

– volilne komisije,

– komisije za oblikovanje sklepov.

6. Predstavitev poročil:

– organizacijsko poročilo predsednika zveze,

– operativno tehnično poročilo poveljnika zveze,

– finančno poročilo blagajničarke zveze,

– poročilo predsednice komisije za delo z ženami,

– poročilo predsednika komisije za delo z veterani,

– poročilo predsednice komisije za delo z mladino,

– poročilo nadzornega odbora.

7. Razprava in potrditev poročil

8. Obravnava in potrditev programa dela za leto 2016

9. Obravnava in potrditev finančne plana za leto 2016

10. Obravnava in potrditev poročila komisije za sklepe

11. Razrešitev predsednika GZ in UO

12. Volitve predsednika GZ in potrditev članov UO

13. Beseda gostov

14. Razno

15. Zaključek skupščine

 

Udeležba na skupščini je v svečanih uniformah.

VLJUDNO VABLJENI!

NA POMOČ!

Upravni odbor GZ Dravske doline

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top