Domov / Izobraževanja / Nadaljevalni tečaj gasilec
Nadaljevalni tečaj gasilec

Nadaljevalni tečaj gasilec

Obveščamo vas, da bomo, nadaljevalni tečaj gasilec za pridobitev čina gasilec izvedli v naslednjem terminu:

Od 01.02. do 31.04.2015 v prostorih:
PGD Vuzenica in PGD Brezno- Podvelka, na terenu in v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu.

Udeleženci se seznanijo:

– organizacija gasilstva in pravne osnove
– varstvo in zdravje pri delu
– zaščita telesa in dihal
– požarna preventiva
– razvrščanje
– elektrika
– vozila in oprema
– požar in nevarne snovi
– gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo
– tehnično reševanje
– gasilska taktika

USPOSABLJANJE

Usposabljanje se izvaja v obliki tečaja.

UDELEŽENCI

Tečajniki se seznanijo z delovanjem gasilske organizacije in gasilskega društva, v procesu usposabljanja se naučijo opravljati naloge gašenja in reševanja v primeru požarov ali drugih tehničnih intervencij, seznanijo se z osnovami gorenja in gašenja, naučijo se ravnati z gasilsko tehniko in opremo in ju uporabljati. Seznanijo se z osnovami gasilske taktike.

Usposabljanja se udeležijo člani gasilske organizacije, ki želijo opravljati operativne naloge v gasilski enoti.

Nadaljevalnega tečaja za gasilca se lahko udeleži pripravnik, ki je uspešno opravil osnovni tečaj za gasilca in izpolnjuje pogoje za prostovoljnega gasilca v skladu z 19. členom Zakona o gasilstvu.

Skupine za izvajanje praktičnega dela bodo oblikovane tako, da bodo kandidati lahko nemoteno spremljali in sodelovali pri pouku.

NOSILCI IN IZVAJALCI USPOSABLJANJA

Nosilec usposabljanja prostovoljnih gasilcev je Gasilska zveza Slovenije.
Izvajalec usposabljanja za prostovoljne gasilce je gasilska zveza Dravske doline.
Učni program izvajajo predavatelji ustreznih strok in usposobljeni inštruktorji.

KRAJ, OBJEKTI IN ČAS USPOSABLJANJA

Teoretično usposabljanje se izvaja v učilnici PGD Vuzenica in PGD Brezno- Podvelka, praktično pa na ustreznih površinah za izvajanje praktičnih vaj.
Usposabljanje traja 99 ur, od tega je 50 ur teoretičnega in 49 ur praktičnega pouka.

UČNE VSEBINE

Teoretični del:

– organizacija gasilstva in pravne osnove
– varstvo in zdravje pri delu
– zaščita telesa in dihal
– prva pomoč
– požarna preventiva
– razvrščanje
– zaščita in reševanje
– elektrika
– vozila in oprema
– požar in nevarne snovi
– gradbeništvo in preskrba z gasilno vodo
– tehnično reševanje
– gasilska taktika
– organizacija gasilstva in pravne osnove
– varstvo in zdravje pri delu
– zaščita telesa in dihal

Praktični del:

– praktične vaje v GZDD
– praktične vaje v izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS Ig
– zaključna vaja

Praktični del:

Praktične vaje po predmetih se izvajajo po delovnih skupinah, ki jih vodijo inštruktorji.
Praktične vaje iz taktike opravljajo tečajniki na terenu.

PREVERJANJE ZNANJA

Preverjanje znanja se opravi iz vseh predmetov. Preverjanje znanja je lahko ustno ali pisno. Znanje kandidatov se ocenjuje z ocenami od 1 do 5, s poudarkom na opisnem ocenjevanju (nezadostno, zadostno, dobro, prav dobro, odlično). Praktični del se ocenjuje pri izvajanju vaj.

LITERATURA

1. različni avtorji, Priročnik za gasilca, Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana 1998.
2. Janez Groboljšek, Priročnik o razvrščanju, Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana 1995
3. Posamezna gradiva, ki jih pripravijo predavatelji

Prijave preko vulkana!

PRILOGE:

– urnik tečaja – teorija PGD Brezno-Podvelka

– urnik tečaja – teorija PGD Vuzenica

 

Z gasilskimi pozdravi!

Pomočnik poveljnika za izobraževanje:

Mihael Slemnik VGČ II.st.

Poveljnik:

Tomaž Kristan VGČ I.st.

 

 

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top