Domov / Tekmovanja / Kviz gasilske mladine 2015
Kviz gasilske mladine 2015

Kviz gasilske mladine 2015

Mladinska komisija GZ Dravske doline na podlagi programa dela za leto 2014

 KVIZ GASILSKE MLADINE  2015,

ki bo v soboto, 07.3.2015 s pričetkom ob 10.00 uri v PGD Vuhred

TEKMOVALNE KATEGORIJE (ekipo sestavljajo trije člani*)

  • kategorija PIONIRJI (pionirke, pionirji ali mešano) – od 7 do 11 let; (letniki 2004 – 2008)
  • kategorija MLADINCI (mladinke, mladinci ali mešano) – od 12 do 16 let; (letniki 1999 – 2003)
  • kategorija GASILCI PRIPRAVNIKI (gasilke pripravnice, gasilci pripravniki ali mešano) – od 16 do 18 let; (letniki 1997 – 1999)

Tekmovalci letnika 1999 (16 let) lahko tekmujejo v kategoriji mladincev ali gasilcev pripravnikov.

*V ekipi treh, je lahko samo eden od tekmovalcev mlajši od razpisane starosti za posamezno kategorijo!

Starost članov posamezne ekipe se bo na podlagi prijavnega lista predhodno preverjala v programu Vulkan.

Tekmovalne discipline:

PIONIRJI

Št. Tema Snov

1

Drži – ne drži* Preventivna bronasta značka

2

Prva pomoč* Poišči pravilen odgovor

3

Požarna preventiva* – Preventivna bronasta značka
– Oznake za veščine pionirjev in mladincev- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva

4

Gasilska znanja od 5 proti 0 1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za pionirje
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu

5

Štafetno vezanje vozlov Jamborski, tkalski in tesarski vozel

6

Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj

* za pionirje so vsa vprašanja in odgovori zapisani z velikimi tiskanimi črkami

MLADINCI

Št. Tema Snov

1

Drži – ne drži Preventivna srebrna značka

2

Prva pomoč Poišči pravilen odgovor

3

Požarna preventiva – Preventivna srebrna značka
– Oznake za veščine pionirjev in mladincev, čini in oznake pionirjev in mladincev, funkcijske oznake v PGD in GZ- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva

4

Gasilska znanja od 5 proti 0 1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za mladince
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu

5

Štafetno vezanje vozlov Jamborski, tkalski in tesarski vozel

6

Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj

GASILCI PRIPRAVNIKI

Št. Tema Snov

1

Drži – ne drži Preventivna zlata značka

2

Prva pomoč Poišči pravilen odgovor

3

Požarna preventiva – Preventivna zlata značka
– Čini, funkcijske oznake in specialnosti gasilcev- Izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva

4

Gasilska znanja od 5 proti 0 1. TEMA: Vse gasilske tekmovalne discipline za člane
2. TEMA: Splošno – predmeti, orodja in pojmi v gasilstvu, vozila in oprema

5

Štafetno vezanje vozlov Navezava gasilske sekirice, navezava cevi z ročnikom brez zasuna in navezava cevi z ročnikom z zasunom

6

Gasilska spretnost Štafetno izvajanje vaj

LITERATURA

Št.

Pionirji

Mladinci

Gasilci pripravniki

1

Priloga razpisa

Priloga razpisa

Priloga razpisa

2

Priloga razpisa

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2011,GZS, stran 99-129 in od 140-143

Priročnik za delo z gasilsko mladino 2011, GZS, stran 99-143

3

Priloga razpisa

4

1. TEMA: PGŠTD 2013, stran 35,42,52,278

1. TEMA: PGŠTD 2013, stran 57,83,96,281

1. TEMA: PGŠTD 2013, stran 112,163,174,281

2. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

2. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

2. TEMA: Strokovna gasilska literatura, internet

5

Razlaga v pravilih in točkovanju kviza

6

Razlaga v pravilih in točkovanju kviza

PRIJAVE:

Posamezna PGD pošljejo prijave do vključno 06.03.2015 na e-pošto: zigartmirko@gmail.com  na priloženem obrazcu.

IDENTIFIKACIJA NA DAN TEKMOVANJA:

Na komisiji A se ekipe identificirajo z novo izkaznico pionirja in mladinca s sliko ali gasilsko izkaznico. Stare knjižice pionirja in mladinca NE VELJAJO! Vsi tekmovalci morajo biti vpisani v program Vulkan.

Ocenjevanje:

Ocenjevanje se opravi na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo kviza, ki so priloga tega razpisa.

Pravilnost izvedbe tekmovalne discipline ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in določeno število članov, odvisno od vrste tekmovalne discipline.

Začetno število točk je 500.

Glede na začetno skupno starost ekipe, ekipe dobijo naslednje dodatno število pozitivnih točk:

 

Pionirji

Mladinci

Starost enote

Pozitivne točke

Starost enote

Pozitivne točke

21-23

1,5

36-38

1,5

24-26

1

39-41

1

27-29

0,5

42-44

0,5

30-33

0

45-48

0

 

–        v kategoriji pionirjev lahko tekmuje tudi član v starosti 6 let, vendar se upošteva njegova starost 7 let;

–        v kategoriji mladincev lahko tekmuje tudi član mlajši od 12 let, vendar se upošteva njegova starost 12 let;

–        v kategoriji pripravnikov se dodatne točke ne dodelujejo.

Ob ročnem merjenju se praktične vaje ocenjujejo na eno decimalko natančno, ob elektronskem merjenju pa na dve decimalki natančno.

Delitev mest

V primeru delitve mest se uporabijo naslednji prioritetni vrstni red nalog:

1)    seštevek vseh točk na teoretičnem delu vključno z gasilskimi znanji,

2)    praktična vaja gasilska spretnost,

3)    praktična vaja vezanja vozlov.

Komisija za pritožbe (ODLOČANJE O OCENITVI):

Člani ocenjevalne komisije ocenjujejo tekmovalne ekipe na podlagi Pravil in točkovanj za izvedbo kviza.

Tekmovalna ekipa se lahko v roku 20 min po izvedbi zadnje tekmovalne discipline na delo ocenjevalne komisije v primeru kršitve Pravil in točkovanj za izvedbo kviza pisno pritoži komisiji za pritožbe.

Komisijo za pritožbe sestavljajo: vodja tekmovanja, predsednik tekmovalnega odbora in predsednik komisije B. Dokončno odločitev o pritožbi sprejme komisija za pritožbe pred razglasitvijo rezultatov.

Nagrade:

Najboljše tri ekipe pri pionirjih in mladincih ter gasilcih pripravnikih prejmejo medalje in pokale. Ekipe morajo OBVEZNO počakati do konca razglasitve rezultatov. V primeru, da predčasno zapustijo tekmovanje in so prejemniki nagrad, jim le-te ne pripadajo.

Tekmovanje ekipe izven konkurence:

Ekipa tekmuje izven konkurence, če pride ekipa na tekmovanje brez izkaznic pionirja in mladinca oz. gasilskih izkaznic ali se ugotovi, da je eden izmed članov ekipe starejši, kot so predpisane letnice za določeno kategorijo.

Diskvalifikacija ekipe:

Tekmovalna ekipa je diskvalificirana če: se tekmovalci ali mentorji neprimerno vedejo pred otvoritvijo ali med otvoritvijo tekmovanja, v času tekmovanja, pred zaključkom, med zaključkom ali po zaključku tekmovanja; se tekmovalci ali mentorji nespodobno vedejo do sodnikov; tekmovalci ali mentorji namerno ovirajo tekmovalce druge tekmovalne ekipe; če se pri tekmovalcih ali mentorjih zazna kakršna koli prisotnost alkohola na celotnem prizorišču tekmovanja; če katerikoli tekmovalec pri katerikoli vaji ne poizkuša opraviti naloge; če ekipa ali del ekipe, vključno z mentorjem zapusti razglasitev rezultatov in zaključek tekmovanja pred zaključkom tekmovanja (pred dovoljenim odhodom ekip).

Poleg zgoraj naštetih vzrokov za diskvalifikacijo so pri vsaki posamezni tekmovalni disciplini še dodatno opredeljeni vzroki za diskvalifikacijo.

O diskvalifikaciji tekmovalne enote odloči komisija za pritožbe dokončno.

V primeru diskvalifikacije tekmovalna ekipa ne prejme nagrade, priznanja za udeležbo. Črta se tudi iz vrstnega reda tekmovalnih ekip.

PRIPOROČILO:

Priporočamo, da imajo člani ekip s seboj tudi zdravstvene kartice. Tekmovanje poteka na lastno odgovornost.

Z gasilskimi pozdravi!

 

Predsednica MK GZ:
Predsednik GZ:
Anita Rihter, l.r. Marko Lešnik, l.r.

 

 

Priloge:

  • PRAVILA IN TOČKOVANJE ZA IZVEDBO KVIZA,
  • PRIJAVNICE,
  • LITERATURA (bronasta, srebrna in zlata značka; veščine; izbor vprašanj iz prve pomoči za pionirje; izbor vprašanj iz zgodovine gasilstva; čini, funkcijske oznake in specialnosti),
  • SKICE (vrste požarov, vozli, navezave orodja),

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top