Domov / Vaje / VAJA ČLANIC GZ DRAVSKE DOLINE – 18.10.2014
VAJA ČLANIC GZ DRAVSKE DOLINE – 18.10.2014

VAJA ČLANIC GZ DRAVSKE DOLINE – 18.10.2014

V soboto, 18.10.2014 je v Breznu – občina Podvelka, pri osnovni šoli potekala vaja članic GZ Dravske doline. Vaje se je skupno udeležilo 35 članic iz 6 gasilskih društev:

  1. PGD Brezno – Podvelka z GVM-1, GV-1 PGD in GVC 24/50;
  2. PGD Ožbalt z GVV-1 in GVC 16/24;
  3. PGD Vuhred z GV-1;
  4. PGD Radlje ob Dravi z OV-1;
  5. PGD Muta z GVC 16/25;
  6. PGD Vuzenica z GV-1.

Vajo, ki jo je vodila tov. Nastja Robnik, namestnica predsednice komisije za delo s članicami PGD Brezno – Podvelka, je v celoti organiziralo domače društvo.

Scenarij vaje je temeljil na gašenju požara na objektu osnovne šole, do katerega je prišlo zaradi udara strele. V sami stavbi ni bilo prisotnih ljudi, prav tako tudi ne učencev, so pa bili na samem kraju požarišča prisotni poškodovanci, ki so se v času udara nahajali ob objektu. Za gašenje požara so se uporabljale gasilske cisterne, zaradi bližine reke Drave bil predviden tudi odvzem vode z motornimi brizgalnami iz reke. Namen vaje je bil preizkus sistema tihega alarmiranja, preverjanje operativne sposobnost članic, preverjanje usposobljenosti članic za delo z motornimi brizgalnami, vodenje večjih in zahtevnejših intervencij ter preverjanje usposobljenosti članic iz prve pomoči.

Po končani vaji so vse prisotne pozdravili ter nagovorili poveljnik GZ tov. Tomo Kristan, predsednik GZ tov. Marko Lešnik, predsednica komisije za delo s članicami GZ tov. Leonida Matjaž in predstavnik civilne zaščite občine Podvelka g. Danilo Kure. Zaradi službene odsotnosti župana občine Podvelka g. Antona Kovšeta je v imenu občine Podvelka pozdrav predal poveljnik domačega društva tov. Leon Arl.

Sledila je malica, ki jo je v celoti financirala občina Podvelka. Še pred  samim začetkom malice je bil sklican tudi štab v sestavi: poveljnik GZDD tov. Tomo Kristan, člani poveljstva GZDD tov. Marjan Ovčak, tov. Leon Arl in tov. Martin Golob,  vodja vaje tov. Nastja Robnik, predsednica komisije za delo s članicami GZDD tov. Leonida Matjaž in vodje enot sodelujočih gasilskih društev. Štab  je opravil krajšo analizo vaje, ki je bila ocenjena kot uspešna in dobro izpeljana. Članice so bile izrecno pohvaljene za samo vodenje, operativno sposobnost v smislu poznavanja in rokovanja z gasilsko opremo, ki je bila uporabljena, usposobljenostjo iz prve pomoči ter za iznajdljivost pri delu.

Iskrena hvala občini Podvelka in županu g. Antonu Kovše, ki je finančno podprla vajo članic GZ Dravske doline v obliki brezplačne malice za vse udeležence vaje!

Z gasilskimi pozdravi!

Predsednica komisije za delo s članicami GZDD:

Leonida Matjaž, GČ II.st.

 

Komentarji so zaklenjeni.

Scroll To Top